Houten dansvloer

Begin april kregen wij bericht van het Prins Bernhard Cultuurfonds met een toezegging voor een subsidie van 10.000,00 euro voor de aanschaf van een zwevende vloer in ons Danshuis!

De diverse subsidie aanvragen hebben heel wat werk van onze penningmeester gevraagd en als bestuur zijn we erg blij dat de laatste aanvraag zo succesvol is.

De totale kosten voor een vloer in de zaal bedragen 20.000,00 euro. We zijn er bijna, want we hebben nu in totaal bijna 17.000,00 euro.

Als bestuur willen we jullie nu vragen om te helpen de resterende 3.000,00 euro eind juni bij elkaar te krijgen.

De mogelijkheden om subsidie aan te vragen zijn echter uitgeput. Maar weinig fondsen geven subsidie voor bouw of verbouw. Daarom richten we ons nu op jullie.

Zouden jullie misschien ons willen helpen om het laatste bedrag bij elkaar te verzamelen zodat we op een fijne houten vloer kunnen dansen in sepember? Je kunt je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL26INGB0004731988 t.n.v. Volksdansvereniging Nitsanim Den haag, daarbij vermelden donatie vloer.

Zodra we het volledige bedrag ontvangen hebben zijn we namelijk in staat om de vloer na onze open dag op 30 juni in de zaal te laten leggen.

Al tijdens de zomerinstuiven kan dan iedereen op de nieuwe vloer naar hartelust dansen!

Het is echt heel fijn als ons dit lukt, te meer omdat met ingang van september 2018 we 25 jaar het Danshuis in gebruik hebben. Bij het openingsbal op 27 oktober 2018 willen we hier aandacht aan besteden.

Mede namens de andere 6 bestuursleden wil ik jullie al hartelijk bedanken voor jullie bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Anne Marie Mennes, voorzitter Volksdansvereniging Nitsanim.