Historie

NITSANIM 50 JAAR

In september 1963 startte Marius Korpel met een beginners- en een gevorderdengroep bij het Nivon (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk).1

In maart 1964 stelde het bestuur van het Nivon voor een aantal dansen te demonstreren op een Israël-avond, en in datzelfde jaar danste de gevorderdengroep op de kampeertentoonstelling Houtrust. Zo ontstond al snel de behoefte de groep een naam te geven. In één van de programma’s kwam de dans “Nitsanim” voor, en er werd een combinatie gezien: Nitsanim betekent het ontluiken van een bloem, of vrij vertaald dus groeien, en de beginletters van Nivon.

 

Dit was in maart 1966. De groep heette op dat moment: Nivon Volksdansgroep Nitsanim Den Haag. Vanaf dat moment bestond Nitsanim uit een groep gevorderde dansers die zich richtte op het geven van voorstellingen. Dit alles onder de bezielende leiding van Marius Korpel. Gastdocenten uit binnen- en buitenland werden eveneens uitgenodigd om een choreografie voor het ensemble te zetten.

De groep, die steeds nieuwe dansers haalde uit de Nivon beginners- en gevorderdengroepen, behaalde in de jaren ’66 tot ’69 regelmatig succes, o.a. door een tournee door het zuiden van Zweden, als afgevaardigde van de NEVO, een landelijke organisatie waarbij de groep aangesloten was. De groep had op een gegeven moment behoefte om zelfstandig te worden, en trad daarom in ’69 uit het Nivon. In 1968 zou de groep, weer als afgevaardigde van de NEVO, naar een festival in Zagreb (voormalig Joegoslavië) gaan; alle voorbereidingen waren al getroffen, toen er een brief kwam dat het festival niet doorging. De groep heeft toen met 2 volkswagenbusjes een reis naar Joegoslavië gemaakt van drie weken. In september 1972 bleek dat de groep toch een achterban miste, en er werd een beginnersgroep gestart o.l.v. Olga Zwerver. Met veel succes overigens, want een jaar later werd deze groep gesplitst in een beginners- en gevorderdengroep, later aangevuld met een meerderejaarsgroep. De groepen die zo ontstonden waren meer dan een kweekvijver voor het ensemble; de diverse groepen waren recreatief met volksdans, zang en muziek actief.

2

Het vormen van een 40+groep kwam destijds door gebrek aan deelnemers niet van de grond. Om meer contact tussen de groepen onderling te bevorderen werden er gezamenlijke avonden en weekends georganiseerd, en het Groepsnieuws (later Nitsanim Nieuws en nóg later Het Orgaan) kwam van de grond.

Sinds 1 januari 1975 is Nitsanim een vereniging met Statuten en een Huishoudelijk Reglement, en heet nu Volksdansvereniging Nitsanim.

De theatergroep van Nitsanim heeft opgetreden in diverse televisie uitzendingen en heeft, behalve in Nederland, ook regelmatig in het buitenland opgetreden: o.a. in Duitsland, België, Frankrijk, Zweden, Israël, Turkije (Giresun), Denemarken, Groot Brittannië, Polen, Hongarije (Györ), Roemenië (Timisoara en Baile Herculane), Griekenland en Japan. Daarbij mag orkest Rominka, destijds het “huisorkest” van Nitsanim, niet onvermeld blijven. Ook werden buitenlandse groepen ontvangen, o.a. uit voormalig Joegoslavië, Israël en Roemenië. Enkele hoogtepunten van de theatergroep die er uit sprongen:

  • De Nacht van de Balkan: een serie theateroptredens met Therese Steinmetz en het orkest van Andrej Serban. (jaren ’80)
  • Deelname aan The First World Folkdance Festival in München (1985).
  • Rapsodia din Karpati: serie theateroptredens met het orkest van Nicolai Pîrvu.

Nadat we ons jarenlang moesten behelpen in gymzalen konden we in 1993 eindelijk ons eigen Danshuis in gebruik nemen. 3Daar moest heel wat aan opgeknapt worden, en inmiddels hebben we een grote tweede opknapronde achter de rug, maar wat zijn we blij met onze eigen ruimte!!

In de loop der jaren passeerden diverse dansleid(st)ers de revue. Ook werden er heel wat gastdocenten uitgenodigd, zowel uit binnen- als buitenland. De vereniging heeft momenteel helaas geen beginnersgroep meer, maar we verheugen ons op 2 internationale groepen, een Israëlische groep, en natuurlijk ons theaterensemble. En om de week is op zaterdagochtend een vaste en enthousiaste groep senioren actief. Naast de vaste groepen worden er op vrijwel iedere woensdagavond specialisatiecursussen gegeven en in het weekend maandelijks workshops. Vooral op de workshops kunnen ook eens minder gangbare danssoorten uitgeprobeerd worden. Ook is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht geweest voor musiceren en zang. En iedere laatste zaterdag van de maand is er een instuif of bal-met-orkest. Helaas zijn onze pogingen om jongereninstuiven van de grond te krijgen niet heel succesvol geweest. Maar de kinderbals die 3x per jaar worden georganiseerd (i.s.m. St. Jeugd en Muziek) trekken gelukkig wel genoeg kinderen aan.

Heel veel mensen hebben zich in de loop der jaren ingezet voor Nitsanim.

Zonder iemand tekort te willen doen willen we hier toch in het bijzonder vermelden: Marius Korpel als oprichter en jarenlang de stuwende kracht in de vereniging, en Alja Sulsters, die daarna meer dan 20 jaar de vereniging met veel enthousiasme als voorzitter heeft geleid. En die ons helaas veel te vroeg is ontvallen.

Nitsanim is een bloeiende vereniging, en dat is best bijzonder in deze tijd waarin nogal wat volksdansverenigingen het niet redden.

Hopelijk blijft de vereniging ook in de toekomst bloeien, zoals de naam suggereert.

 

4

 

Waar komt die naam vandaan?

 Nitsanim dankt haar naam aan een Israëlische dans.
Deze dans werd bij het ontstaan van de vereniging door het Ensemble gedanst,
De naam betekent: Het ontluiken van een bloem.
Sommige oudgedienden onder ons kennen de dans nog: misschien wel leuk om, in het kader van ons 50-jarig bestaan, op alle huidige groepen deze dans opnieuw te introduceren?

Hierbij de tekst van het lied, en de vertaling.

Tekst en muziek zijn van N. Heiman.

Nitsanim nir’u nir’u ba’aretz
et zamir hegiah et zamir

(2x)

Ki hine stav avar
stav chalav  halach lo
ha’gfarim smadar
natnoe natnoe reijhain

(2x)

Vertaling:

Op het land botten de knoppen uit
de leeuwerik is gekomen
en de lente is voorbij.
Hij is voorbij….en over
doch de wijnstok geurt
hij geeft en geeft zijn geur.

 

Heb je meer informatie over de geschiedenis van Nitsanim, mail dit naar: pr@nitsanim.nl